Information angående kapitalinsatsen

Föreningen och styrelsens mål är att kostnaden för uppbyggnad och drift av fibernätet, ska vara ekonomiskt gynnsamt för medlemmarna. När all slutredovisning till Länsstyrelsen är klar, kommer styrelsen att se om det är möjligt att återbetala del av insatsen. Sista datumet för slutredovisning är den 31 december 2020. Under hösten 2020 kommer vi att kunna lämna ett preliminärt besked.

Extra föreningsstämma den 24 februari 2019

Kallelse till extra föreningsstämma för Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening

Söndag den 24 februari klockan 15:00 i Torsö bygdegård

Medlemsregistrering mellan klockan 14:00 – 15:00

Dagordning och övriga handlingar för stämman finns under fliken Dokument/Föreningsstämmor

Driftavbrott 28 september

Avbrottet i fibernätet i helgen lär ha berott på fel/avbrott i matande fibernät (Skanovas eller Telias). Efter omstart blev det även fel på ip-adresser i Skärgårdfibers system. Detta upptäckte Netatonce på lördagskvällen och åtgärdade. Netatonce har efter detta beslutat att utöka övervakning på vårt nät.
Netatonce informerar (kanske inte så lättbegripligt i alla delar):
” Vi har försökt kolla i loggarna om vad som inträffade. Det verkar dock som att omstarten av dem har nollställt detta. Eftersom detta verkar ha hänt efter att vår kundtjänst stängt har vi heller inga felanmälningar på vad symptomen var. En av våra ideer är att stack-funktionen av någon anledning har gjort en timeout, och att stacken av switchar då bytte huvudswitch (vilket vi aldrig råkat ut för innan). Detta måste hanteras av oss i vårt kundsystem för att kunderna ska få IP-adresser igen. Vilket vi såg först Lördagkväll. Vi har efter detta problem byggt ytterligare övervakning av just detta.”

Driftstörningar

Just nu är det driftstörningar i vårt fibernät på hela Torsö.
NetAtOnce jobbar på felet men vet inte när det är klart.

Sappa genomför kanalomläggning 16-17 april

Sappa uppdaterar kanalutbudet och gör en kanalomläggning i TV-nätet 16-17 april.

Vi utökar vårt utbud med nya HD-kanaler
Vi välkomnar massor av nya HD-kanaler i Sappas utbud. Ingen prisjustering sker i samband med förändringar. Nedan förändringar sker under tisdagen den 17 april. Mycket nöje 🙂

– Sjuan HD läggs till & ersätter Sjuan SD.
– DR1 HD läggs till & ersätter DR1 SD.
– TV2 Danmark HD läggs till & ersätter TV2 Danmark SD.
– TV2 Norge HD läggs till & ersätter TV2 Norge SD.
– Viasat History HD läggs till & ersätter Viasat History SD.
– Viasat Nature HD läggs till & ersätter Viasat Nature SD.
– Viasat Explore HD läggs till & ersätter Viasat Explore SD.

När och vad kommer att uppdateras?
Vi kommer att uppdatera din kanallista under måndagen den 16 april.
Du som har kanalerna i ditt utbud kommer per automatik få kanalerna i HD-kvalitét tisdagen den 17 april.

Vill du utöka ditt utbud och också få tillgång till HD-kanalerna? Klicka här för att se våra kanalpaket

Vad händer under tiden vi jobbar med nätet?
När vi jobbar i nätet kan du komma att uppleva störningar i TV-leveransen mellan kl. 09-17.

För dig som har IPTV

DILOG DIP-701
Du behöver starta om din box, antingen i menyn eller genom att bryta strömmen. Boxen kommer i uppstarten att hämta den senaste uppdaterade kanallistan. Detta kan du göra efter kl. 13, måndag 16 april.

Om du vill göra detta via menyn, gör så här: Meny / Konfiguration / Systeminställningar / Starta om boxen / Tryck OK / Markera OK.

Har du frågor eller vill ha vår hjälp?
Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du når oss enkelt på hej@sappa.se, @sappasomduvilloch 0774-444 744, alla dagar kl. 8-22.