Kontaktuppgifter

Styrelse

Mikael Rönnlund,  Ordförande  070-316 27 90

Hans Thisner,  vice Ordförande  070-567 01 91

Anders Grahn, Sekreterare

Leif Ekström, Kassör

Tage Svensson 070-590 42 59

Lotta Andersdotter 070-241 97 83

Peter Davidsson

Casper Zeidlitz

David Fernmo

Magnus Bood, Suppleant

Anders Sahlin, SuppleantStyrelsen är personuppgiftsansvarig
E-post till föreningen: info@skargardsfiber.se

Kommunikationsoperatör
Net at Once, tel 077 140 44 00