Kontaktuppgifter

Styrelse

Mikael Rönnlund,  Ordförande  070-316 27 90

Tage Svensson,  vice Ordförande  070-590 42 59

Hans Thisner, Kassör 070-567 01 91

David Are Fernmo, Sekreterare

Lotta Andersdotter, Ledamot 070-241 97 83

Peter Davidsson, Ledamot

Casper Zeidlitz, Ledamot

Johan Ålstam, Ledamot

Magnus Bood, Suppleant

Anders Sahlin, SuppleantStyrelsen är personuppgiftsansvarig
E-post till föreningen: info@skargardsfiber.se

Kommunikationsoperatör
Net at Once, tel 077 140 44 00