Kontaktuppgifter

Styrelse

Mikael Rönnlund,  Ordförande  070-316 27 90

Hans Thisner,  Kassör  070-567 01 91

Conny Bengtsson, Sekreterare

Tage Svensson,  070-590 42 59

Katarina Larsdotter Andersson

Lotta Andersdotter,  070-24197 83

Peter Sennklev,  070-861 96 04

Tomas Kvarnrud, Suppleant

Anders Åberg, Suppleant,  070-830 21 21

E-post till föreningen: info@skargardsfiber.se

Styrelsen är personuppgiftsansvarig och nås via info@skargardsfiber.se

Kommunikationsoperatör

Net at Once, tel 077 140 44 00

IPTV

Sappa, tel 0774 444 744, e-post hej@sappa.se