Kontaktuppgifter

Styrelse

Mikael Rönnlund,  Ordförande  070-316 27 90

Tomas Kvarnrud, vice Ordförande

Conny Bengtsson, Sekreterare

Hans Thisner,  Kassör  070-567 01 91

Katarina Larsdotter Andersson, vice Kassör

Tage Svensson,  Ledamot 070-590 42 59

Lotta Andersdotter, Ledamot  070-241 97 83

Peter Davidsson, Ledamot

Leif Ekström, Ledamot

Anders Grahn, Ledamot

Barbro Karlsson, Suppleant

Peter Sennklev, Suppleant

David Are Fernmo, Suppleant

E-post till föreningen: info@skargardsfiber.se

Styrelsen är personuppgiftsansvarig och nås via info@skargardsfiber.se

Kommunikationsoperatör

Net at Once, tel 077 140 44 00

IPTV

Sappa, tel 0774 444 744, e-post hej@sappa.se