Kontaktuppgifter

Styrelse

Stefan Karlstrand, ordförande, tel 073 620 63 81.

Hans Thisner, kassör, tel 070 567 01 91

Charlotta Andersdotter, tel 070 241 97 83

Bo Andersson, tel 070 335 54 64

Per Persson, tel 070 676 55 49

Peter Sennklev, tel 070 861 96 04

Tage Svensson, tel 070 590 42 59

Jan Wahn, tel 070 628 02 20

Johan Eriksson, 076 619 40 97

Anders Åberg, 070 830 21 21

E-post till föreningen: info@skargardsfiber.se

Styrelsen är personuppgiftsansvarig och nås via info@skargardsfiber.se

Kommunikationsoperatör

Net at Once, tel 077 140 44 00

IPTV

Sappa, tel 0774 444 744, e-post hej@sappa.se