Information angående kapitalinsatsen

Föreningen och styrelsens mål är att kostnaden för uppbyggnad och drift av fibernätet, ska vara ekonomiskt gynnsamt för medlemmarna. När all slutredovisning till Länsstyrelsen är klar, kommer styrelsen att se om det är möjligt att återbetala del av insatsen. Sista datumet för slutredovisning är den 31 december 2020. Under hösten 2020 kommer vi att kunna lämna ett preliminärt besked.