Nu är vi igång!

Nu är båda nodhusen igång och de flesta medlemmar är nu anslutna. Endast ett fåtal medlemmar återstår att ansluta. Har du problem med anslutningen ska du kontakta Net at Once, tel 077 140 44 00.