Extra föreningsstämma den 24 februari 2019

Kallelse till extra föreningsstämma för Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening

Söndag den 24 februari klockan 15:00 i Torsö bygdegård

Medlemsregistrering mellan klockan 14:00 – 15:00

Dagordning och övriga handlingar för stämman finns under fliken Dokument/Föreningsstämmor