Utlämning av TV-boxar, nya datum!

Vi har nu spikat tre nya datum för utlämning av TV-boxar till er som valt Triple Play och som inte hämtat dem ännu

Utlämning på Torsö Bygdegård
Onsdag 21/12 kl 17-19
Tisdag 27/12 kl 17-19
Tisdag 3/1 kl 17-19

Hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

Utlämning av TV-boxar

För er som har valt Triple Play (bredband + tv) i det nya tjänsteavtalet finns nu möjligheten att hämta de nya TV-boxarna. Utlämning sker enligt nedan:

Torsö Bygdegård
17-18 Dec kl 15-17

Hjärtligt välkomna!
/Styrelsen

Skapa användarkonto hos Fiberekonomi

Fiberföreningen anlitar Fiberekonomi för att hantera all administration och våra register om dig hanteras via Fiberekonomis webbportal
Det är viktigt både för dig och fiberföreningen att du kan logga in i portal.fiberekonomi.se.

Varför ska du registrera sig som användare?
I Fiberekonomis webbportal kan du:
Ändra dina kontaktuppgifter, så att fiberföreningen har dina aktuella kontaktuppgifter.
Slipp avgift för brevfaktura, genom att välja att få din faktura digitalt.
Se dina fakturor
Beställa tjänster och signera avtal
Få information från fiberföreningen.

Du kommer snart att få en inbjudan att registrera dig som användare hos Fiberekonomi.
Följ instruktionerna i detta mejl.

Har du frågor eller behöver hjälp, kontakta någon av oss i styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen

Nytt avtal med kommunikationsoperatör

Nu har det snart gått fem år med fiber på Torsö och vi tycker att det har fungerat bra med Netatonce som kommunikationsoperatör, därför har vi omförhandlat avtalet med dem och därmed blir det följande förändringar.     

Nyhet:    TV från Telia  Telia lagom med 25 kanaler        (Nu Sappa  17 kanaler)

Nyhet:    Högre hastighet 1000/1000                                              (Nu 200/200)

Nyhet:    Lägre kostnad  Dual play         (bredband)           135 kr/mån (Nu 200)

Nyhet:    Lägre kostnad  Triple play    (bredband & TV)  250 kr/mån (Nu 305)

Det nya avtalet börjar gälla från den 11 Januari 2023.

Telias TV box kan streama och TV play utbudet motsvarar i stort sett alla kanaler som ingår i paketet.

TV avtalet med Sappa sägs automatiskt upp. För er som vill behålla Sappa går det bra och avtal tecknas då direkt med Sappa.

För er som vill ha utökat utbud går det bra att teckna direkt med Telia när ni fått er box.

Vet du redan idag att du vill ha en extra box måste du säga till om det till första leveransen.

Tjänsteavtal:  Ett nytt avtal avseende val av tjänst ska signeras på Fiberekonomi´s kundportal, ett utskick kommer framöver till er E-post.

Torsö Skärgårdsfiber ek för.

Kallelse till årsstämma för Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening 2021-06-27.


Söndag den 27 juni 2021, klockan 16:00.
Mötet sker elektroniskt via Microsoft Teams. Inloggning skall ske senast kl 15:50.

Anmäl ert deltagande till info@skargardsfiber.se så skickas länk med inloggningsinstruktioner samt
årsmöteshandligar till er.

Dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 3. Godkännande av röstlängden.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Fastställande av dagordningen.
 7. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt om hur vinsten eller
  förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för innevarande räkenskapsår.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 13. Val av styrelsens ordförande.
 14. Val av revisorer och eventuella revisor suppleanter.
 15. Val av valberedning, minst två och högst fem personer varav en ska vara sammankallande.
 16. Genomgång av ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.
 17. Beslut om återbetalning av kapitalinsats.
 18. Övrig information
 19. Mötets avslutande.
  Väl Mött på Årsstämman
  Styrelsen

Månadsfaktura för juni

De med månadsfaktura har inte fått juni månads faktura p g a ett tekniskt fel. Beloppet för juni kommer att komma med på julifakturan.