FÖRENINGSSTÄMMA 2019

Föreningen håller årsstämma söndagen den 30 juni 2019 kl. 15.00. 

Medlemsregistrering kl. 14:00-15:00.  Kallelse utsändes senare.