Dom i förvaltningsrätten ang Skärgårdsfibers rätt att få information och undersöka plats i Skanovas nät

Dom har meddelats av förvaltningsrätten angående Skanovas överklagande, med Post och telestyrelsen och Torsö Skärgårdsfiber som motpart, avseende rätt att få information om och undersöka plats i Skanovas fibernät på Torsö. Förvaltningsrätten avslår Skanovas överklagande.

Domen kan du ladda ner här:

Dom i förvaltningsrätten