Snart har vi ett snabbare Torsö

 

Torsö Skärgårdsfiber är en ekonomisk förening som arbetar för att bygga och driva ett fibernätverk på Torsö för bl.a. data- och telekommunikation samt TV.IMG_0802

DAGS ATT VÄLJA TJÄNSTER I FIBERNÄTET

Efter den 1 september räknar vi med att kunna belysa vårt fibernät! Det är därför hög tid för våra medlemmar att välja tjänster  i nätet.

Här kan du ladda ner information om tjänsterna du kan välja

Dags att välja tjänster i nätet 2017-05-21

och tjänsteavtal för undertecknande

Tjänsteavtal mellan Torsö Skärgårdsfiber och medlem 2017-06-10

Vi är tacksamma för att få undertecknade tjänsteavtal snarast möjligt för att kunna klara administrationen med bekräftelse till medlem, registrering i vårt system och för att kunna beställa medieomvandlare från Net at Once.

Skicka undertecknade avtal per post eller lämna det i föreningsbrevlådan vid brofästet! Du kan även lämna det undertecknade avtalet till någon i styrelsen.

Här kan du se ett You Tube-klipp om hur man installerar medieomvandlaren Inteno EG300 och TV-box Dilog:

 

GRÄVNING OCH INSTALLATION PÅ EGNA FASTIGHETEN

Föreningen tillser att fiberslang finns nedgrävd till medlems tomtgräns och att blåsning, svetsning och koppling av fibertråd till fastigheten görs enligt avtal.

För att få tillgång till tjänsterna i nätet måste medlem tillse att nedgrävning av fiberslang skett på den egna tomten samt att montering av fastighetsbox (insidan av huset) och installationsbox (utsidan av huset) gjorts på den egna fastigheten enligt anvisningar för fastighetsinstallation.

Här kan du ladda ner en pdf-fil med anvisningar om grävning på tomten och installation i byggnad. Föreningen kommer att förse dig med allt materiel för fastighetsinstallationen enligt avtal. Kontakta Hans Thisner i styrelsen för att få installationsmateriel.

Fastighetsinstallation 

Hjälp med grävning och fastighetsinstallation:

Schakthjälp på egna fastigheten

Behöver du hjälp med grävningen på tomten kan du kontakta en gräventreprenör. Exempel på gräventreprenörer som kan hjälpa dig hittar du under Senaste inläggen/Nyheter – Schakthjälp på tomten.

Installation i fastigheten

Du kan även få hjälp med fastighetsinstallationen från installationsfirmor. Ett exempel på installationsföretag är Bravida. Under Senaste inläggen/Nyheter hittar du en presentation av Bravida och prislista för stöd i fastighetsinstallationen.

Bilder på installationen:

Grävning på egna tomten   Grävning på egna tomten

Bild fastighetsbox (insidan på huset)    Bild fastighetsbox (insidan av huset)

Bild anslutningsbox (utsidan av huset)1   Bild anslutningsbox (utsidan av huset)

Bild anslutningsbox (utsidan av huset)2   Bild 2 anslutningsbox (utsidan av huset)

PROJEKTERING AV FIBERNÄTET

Skärmavbild 2015-09-17 kl. 07.15.02      Klicka här för att komma till fiberkartan

Projekteringskartan uppdateras löpande när nya medlemmar tillkommer. Här ovan finns en länk till den karta över medlemsfastigheter som f n utgör underlag för projekteringsarbetet och ansökan om projektbidrag.

ANSLUTNING TILL FIBERNÄTET

Medlemsskap är en förutsättning för att få en anslutning till fibernätet

Här kan du ladda ner ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap

Anslutningsavtal mellan Skärgårdsfiber och fastighetsägare skall tecknas

Du kan ladda ner avtalet här:

Avtal om fastighetsanslutning

Insatskapital skall betalas 

Förkalkylen baserad på 296 anslutna fastigheter visar en beräknad anläggningskostnad på 18250 kronor per ansluten fastighet. Insatsen är avsedd att täcka anläggningskostnaden. Föreningsstämmans beslut om en insats per ansluten fastighet på 23000 kronor ger en likviditetsbuffert och minskar därmed behovet av rörelsekredit/upplåning, och ger utrymme för oförutsedda kostnader. Beslutet innebär också att eventuellt överskott i insatskapitalet jämfört med faktisk anläggningskostnad skall återbetalas till anslutna fastighetsägare efter avslutat projekt. Efter den 16 maj 2016 betalas förutom insatsen på 23000 kronor, faktisk merkostnad för anslutning av fastigheten till Skärgårdsfibers nät (dock minst 5000 kronor + moms).

Föreningsstämmans kompletta beslut om projektstart kan du ladda ner här:

Beslut om projektstart

Medlemsavgift skall inbetalas

Föreningsstämman den 12 juni 2016 beslutade att höja medlemsavgiften för 2016 till 300 kr per medlem. Medlemsavgiften 2016 skall snarast betalas till vårt bankgiro 192-7037. Medlemsavgift för 2017 kommer att beslutas vid  ordinarie föreningsstämma som planeras äga rum under juni 2017.

Tjänsteavtal mellan medlem och förening skall tecknas

Se ovan om tjänster i nätet och tjänsteavtal!

 

SAMFÖRLÄGGNING MED VÄNERENERGI

Bilder från uppstartmöte/byggmöte i Bygdegården den 4 april 2016 för kabelnedgrävning för el och fiber på Torsö.

Vi har tecknat avtal med VänerEnergi om samförläggning när VänerEnergi gräver ner el-ledningarna på Torsö. Arbetet startade den 4 april 2016. Skärgårdsfiber har planerat en total kanalisation på ca 85 km. Genom samarbetet med VänerEnergi kommer ca 56 km att samförläggas, vilket innebär att det återstår ca 29 km för föreningen att förlägga i egen regi.

KONTAKTUPPGIFTER

E-post: info@skargardsfiber.se

Postadress: Torsö Skärgårdsfiber, Brofästet 1, 542 91 Torsö