Vi arbetar för ett snabbare Torsö

 

Torsö Skärgårdsfiber är en ekonomisk förening som arbetar för att bygga ett fibernätverk på Torsö för bl.a. data- och telekommunikation samt TV.IMG_0802

MEDLEMSKAP ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT FÅ EN ANSLUTNING TILL FIBERNÄTET

Vid föreningsstämman den 26 april 2015 togs beslut om att driva projektet vidare under förutsättning att Skärgårdsfiber beviljas stöd från Länsstyrelsen/EU till minst 40% och att insatskapitalet beräknas uppgå till max 23000 kronor per ansluten fastighet.

Den 30 maj 2016 beslutade Länsstyrelsens att godkänna vår ansökan

I enlighet med föreningsstämmans beslut gäller nu följande:

Fastighetsägare som ansluter sin fastighet efter att ansökan inlämnats till Länsstyrelsen (den16 maj 2016) betalar, förutom gällande insats (f n 23000 kronor), faktisk merkostnad för anslutning av fastigheten till Skärgårdsfibers nät (dock minst 5000 kronor + moms).

Troligen kommer vi som ansluter oss att tjäna in vår insats under en femårsperiod genom lägre månadskostnader för telefon, TV och bredband.

Här kan du ladda ner ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap

Anslutningsavtal mellan Skärgårdsfiber och fastighetsägare skall tecknas

Du kan ladda ner avtalet här:

Avtal om fastighetsanslutning

Insatskapital skall betalas 

Förkalkylen baserad på 296 anslutna fastigheter visar en beräknad anläggningskostnad på 18250 kronor per ansluten fastighet. Insatsen är avsedd att täcka anläggningskostnaden. Föreningsstämmans beslut om en insats per ansluten fastighet på 23000 kronor ger en likviditetsbuffert och minskar därmed behovet av rörelsekredit/upplåning, och ger utrymme för oförutsedda kostnader. Beslutet innebär också att eventuellt överskott i insatskapitalet jämfört med faktisk anläggningskostnad skall återbetalas till anslutna fastighetsägare efter avslutat projekt.

Efter den 16 maj 2016 betalas förutom insatsen på 23000 kronor, faktisk merkostnad för anslutning av fastigheten till Skärgårdsfibers nät (dock minst 5000 kronor + moms).

Föreningsstämmans kompletta beslut om projektstart kan du ladda ner här:

Beslut om projektstart

Medlemsavgift skall också inbetalas till föreningen.

Föreningsstämman den 12 juni 2016 beslutade att höja medlemsavgiften för 2016 till 300 kr per medlem. Medlemsavgiften 2016 skall snarast betalas till vårt bankgiro.

Vårt bankgironummer är 192-7037

PROJEKTERING AV FIBERNÄTET

Skärmavbild 2015-09-17 kl. 07.15.02      Klicka här för att komma till fiberkartan

Projekteringskartan uppdateras löpande när nya medlemmar tillkommer. Här ovan finns en länk till den karta över medlemsfastigheter som f n utgör underlag för projekteringsarbetet och ansökan om projektbidrag.

GRÄVNING OCH INSTALLATION PÅ EGNA FASTIGHETEN

Här kan du ladda ner en pdf-fil med anvisningar om grävning på tomten och installation i byggnad. Föreningen kommer att förse dig med allt materiel för fastighetsinstallationen enligt avtal. Kontakta Hans Thisner i styrelsen för att få installationsmateriel.

Fastighetsinstallation 

Hjälp med grävning och fastighetsinstallation:

Schakthjälp på egna fastigheten

Behöver du hjälp med grävningen på tomten kan du kontakta en gräventreprenör. Exempel på gräventreprenörer som kan hjälpa dig hittar du under Senaste inläggen/Nyheter – Schakthjälp på tomten.

Installation i fastigheten

Du kan även få hjälp med fastighetsinstallationen från installationsfirmor. Ett exempel på installationsföretag är Bravida. Under Senaste inläggen/Nyheter hittar du en presentation av Bravida och prislista för stöd i fastighetsinstallationen.

Bilder på installationen:

Grävning på egna tomten   Grävning på egna tomten

Bild fastighetsbox (insidan på huset)    Bild fastighetsbox (insidan av huset)

Bild anslutningsbox (utsidan av huset)1   Bild anslutningsbox (utsidan av huset)

Bild anslutningsbox (utsidan av huset)2   Bild 2 anslutningsbox (utsidan av huset)

SAMFÖRLÄGGNING MED VÄNERENERGI

Bilder från uppstartmöte/byggmöte i Bygdegården den 4 april 2016 för kabelnedgrävning för el och fiber på Torsö.

Vi har tecknat avtal med VänerEnergi om samförläggning när VänerEnergi gräver ner el-ledningarna på Torsö. Arbetet startade den 4 april 2016. Skärgårdsfiber har planerat en total kanalisation på ca 85 km. Genom samarbetet med VänerEnergi kommer ca 56 km att samförläggas, vilket innebär att det återstår ca 29 km för föreningen att upphandla i egen regi.

VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

Styrelsens medlemmar har själva drivit arbetet med frågan om ett fibernät på Torsö fram tills nu. Vi kommer nu att behöva hjälp av fler personer på ön. Det kan gälla områdesansvar, administration, röjning och utsättning inför grävning mm.

Anmäl ditt intresse genom att ladda ner, fylla i och lämna nedanstående blankett till någon i styrelsen, eller skicka ett e-postmeddelande: info@skargardsfiber.se.

Här kan du ladda ner blanketten

Jag vill hjälpa till! 

KONTAKTUPPGIFTER:

E-post: info@skargardsfiber.se

Postadress: Torsö Skärgårdsfiber, Brofästet 1, 542 91 Torsö