Välkommen

Torsö skärgårdsfibers hemsida har blivit hackad, arbete pågår med att återställa den.
För utlämning av mediabox gäller följande.

Mediabox avhämtas i Bygdegården söndag den 17 september kl. 14:00-16:00 eller torsdag 21 sep kl. 18:00-20:00. Boxen ska bara lämnas ut till de som valt tjänstealternativ 1,2 eller 3. Utlämning sker enligt följande..

Tjänstealternativ 1, Bredband, IP-telefoni och Tv (Triple play).

Utlämning av mediabox, tv-box, beställd patch kabel och underskrivet tjänsteavtal.

Tjänstealternativ 2, Bredband och IP-telefoni.

Utlämning av mediabox, beställd patch kabel och underskrivet tjänsteavtal.

Tjänstealternativ 3, Delårsabonnemang med Bredband och IP-telefoni.

Utlämning av mediabox, beställd patch kabel och underskrivet tjänsteavtal.

För att kunna hämta ut ska man kunna uppvisa legitimation, om ombud används ska ombudet kunna visa upp legitimation samt en fullmakt med kopia av mottagarens legitimation. Vi förbehåller oss rätten att kunna neka utlämning om vi anser att mottagare eller ombud ej kan styrka sin identitet.

Utrustningen som lämnas ut tillhör NetAtOnce och ska återlämnas när abonnemanget avslutas.

För installation av utrustningen bifogas med detta meddelande en PDF instruktion, följande Youtube länk visar installationsförfarandet.