Dokument

Här kan du ladda ner dokument från föreningen.

Viktiga dokument för nedladdning

Om du behöver överlåta andel i föreningen vid försäljning av bostad, överlåta tjänsteavtal, ingå avtal om nyanslutning av fastighet eller ge fullmakt åt annan person att företräda på årsstämman, så hittar du dokument för detta nedan.

Fullmakt Torsö Skärgårdsfiber Årsstämma

Avtal för överlåtelse av andel 2021-12-09

Avtal för överlåtelse av tjänsteval 21-12-09

Avtal om nyanslutning 2021-12-09


Policy personuppgiftshantering

Policy personuppgiftshantering

Avtal - dokument för medlemskapet i föreningen

0 Dokumentmanual

1 Ansökan om medlemskap

2 Anslutningsavtal

3 Avtal för överlåtelse av andel

4 Avtal för överlåtelse av tjänsteval

5 Ansökan om utträde

6 Avtal avseende nyttjande av tjänster

Dags att välja tjänster i nätet 2017-05-21

Föreningsstämmor

2019

Årsstämma 2019-06-30

Protokoll årsstämma 2019-06-30

Kallelse årsstämma 2019,Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening

Extra föreningsstämma 24 februari 2019

Protokoll extrastämma 2019-02-24

Kallelse extra föreningsstämma Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 24 februari 2019

Information om övertagande av fibernät på Brommö

Brommö fiber_TSF

Förslag ändring av stadgar Skärgårdsfiber

Tidigare föreningsstämmor

Protokoll konstituerande föreningsstämma 130820

Protokoll extra föreningsstämma den 13 Oktober 2013

Protokoll ordinarie föreningsstämma den 15 juni 2014

Protokoll ordinarie föreningsstämma den 26 april 2015

Protokoll ordinarie föreningsstämma den 12 juni 2016

Protokoll ordinarie föreningsstämma den 29 juni 2017

Protokoll ordinarie föreningsstämma den 17 juni 2018

Stadgar

Registrerade stadgar 2019-06-03

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018 undertecknad

Revisionsberättelse 2018