Dokument

Här kan du ladda ner dokument från föreningen.

Policy personuppgiftshantering

Policy personuppgiftshantering

Avtal – dokument för medlemskapet i föreningen

Ansökan om medlemsskap

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal för överlåtelse av andel

Ansökan om utträde

Tjänster – information om tjänster och avtal om tjänsteval

Dags att välja tjänster i nätet 2017-05-21

Tjänsteavtal mellan Torsö Skärgårdsfiber och medlem 2017-06-10

Föreningsstämmor

2018

Dagordning ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening den 17 juni 2018

Årsredovisning 2017

 

Tidigare föreningsstämmor

Protokoll konstituerande föreningsstämma 130820

Extra föreningsstämma 13 Oktober 2013

Protokoll ordinarie föreningsstämma den 15 juni 2014

Protokoll ordinarie föreningsstämma den 26 april 2015

Protokoll ordinarie föreningsstämma den 12 juni 2016

Protokoll ordinarie föreningsstämma den 29 juni 2017

Stadgar

Registrerade Stadgar 2017