Personuppgiftsansvar

Policy för personuppgiftshantering finns nu under fliken ”Dokument”. Styrelsen är personuppgiftsansvarig och nås på info@skargardsfiber.se