Planerat utvecklingsarbete av fibernätet

Under natten 15-16 januari 2018 kommer ett utvecklingsarbete för att stärka driftkvalitén att genomföras av Net at Once.

Starttid: 2018-01-16 02:00
Beräknad klartid: 2018-01-16 07:00
Påverkad tjänst: Internet

Efter arbetet är avslutat kan det krävas en omstart utav mediaomvandlaren.

Omstart enbart av Nodhus 2 (Brommösund/Fågelö)

Det behövdes ingen omstart av av Nodhus 1 (centrala och östra sidan av Torsö) så medlemmar som är kopplade till Nodhus 1 behöver inte omregistrera sina uppgifter.

Medlemmar som är kopplade till Nodhus 2 (Brommösund/Fågelö) ska omregistrera sina uppgifter enligt tidigare information.

 

Registrering av uppgifter hos Net at Once efter omstart 8 januari 2018

Fälten under uppgifter, faktureringsadress och kontaktuppgifter är viktiga att ange. I fälten under Uppgifter är det viktigt att ange samma uppgifter som vid första registreringen.

Under rubriken tjänster gäller följande, förutsatt att man fyllt i fälten under Uppgifter som tidigare.

  • Om man valt högsta hastigheten tidigare så ange det igen, grundinställningen efter omstart kommer att vara 200 Mbit. Detta val är den enda som inte automatiskt kommer att vara kvar, glömmer man av denna och tidigare har valt 1000 Mbit så får man kontakta NetatOnce.
  • Övriga val som telefoni, telefonnummer, nummerpresentatör, telesvar och säkerhetspaket ska inte fyllas i igen.

Obs! Kontrollera att fastighetsbeteckningen är rätt, kontakta NetatOnce om denna inte stämmer.

Nu är vi igång!

Nu är båda nodhusen igång och de flesta medlemmar är nu anslutna. Endast ett fåtal medlemmar återstår att ansluta. Har du problem med anslutningen ska du kontakta Net at Once, tel 077 140 44 00.