Driftavbrott 28 september

Avbrottet i fibernätet i helgen lär ha berott på fel/avbrott i matande fibernät (Skanovas eller Telias). Efter omstart blev det även fel på ip-adresser i Skärgårdfibers system. Detta upptäckte Netatonce på lördagskvällen och åtgärdade. Netatonce har efter detta beslutat att utöka övervakning på vårt nät.
Netatonce informerar (kanske inte så lättbegripligt i alla delar):
” Vi har försökt kolla i loggarna om vad som inträffade. Det verkar dock som att omstarten av dem har nollställt detta. Eftersom detta verkar ha hänt efter att vår kundtjänst stängt har vi heller inga felanmälningar på vad symptomen var. En av våra ideer är att stack-funktionen av någon anledning har gjort en timeout, och att stacken av switchar då bytte huvudswitch (vilket vi aldrig råkat ut för innan). Detta måste hanteras av oss i vårt kundsystem för att kunderna ska få IP-adresser igen. Vilket vi såg först Lördagkväll. Vi har efter detta problem byggt ytterligare övervakning av just detta.”