FÖRENINGSSTÄMMA 2018

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas söndagen den 17 juni 2018 kl.16.00 i Bygdegården

Dagordning finns under fliken Dokument/Föreningsstämmor