Fibernät

Medieboxen kopplar ni upp enligt anvisningar och anslutningen registrerar ni på Net at Once portal. Har ni även valt IPTV ska ni därefter ansluta TV-box och aktivera er box hos Sappa enligt utdelad information.

Vid problem med nätanslutningen kontaktar ni vår kommunikationsoperatör  Net at Once, tel 077 140 44 00

Hemsida www.netatonce.se

För frågor om IPTV, beställning av extra TV-boxar och utökat programutbud  kontaktar ni Sappa, tel 0774 444 744, e-post hej@sappa.se

Hemsida www.sappa.se

Har ni valt IPTV i  anslutningen ingår ett basutbud om drygt 20 TV-kanaler. Ytterligare kanaler kan köpas till från Sappa.

 

Grävning på egna tomten – instruktion

Här kan du ladda ner instruktion för grävning på egna tomten

Installation – grävning

Installation av fastighets- och anslutningsbox

Här kan du ladda ner instruktion för installation av fastighets- och anslutningsbox

Installation fastighets- och anslutningsbox

Installation av mediebox

Här kan du ladda ner ett dokument som visar hur du installerar din mediebox.

Nedan finns även en video som visar hur du installerar din mediebox.