Guider och hjälp

Har du problem med något som berör ditt fibernät?
Kontakta oss på info@skargardsfiber.se så gör vi vårt bästa för att hjälpa!

Installation av TV-box från Telia
Klicka här för vår installations-guide!

Installation av Net-at-Once mediabox (Inteno EG300)
Nedan finns en video som visar hur du installerar din mediabox.


Betalningsuppgifter
Kontohavare: Torsö Skärgårdsfiber Ekonomisk Förening
Kontonummer: 709 309 678
BIC/IBAN: HANDSESS / SE09 6000 0000 0007 0930 9678
Kontoform: Affärskonto
Valuta: SEK
Bankgironr: 192-7037
Kontoförande kontor: 6673 Mariestad