Driftstörning 28 april 2020

Det är störningar på fibernätet just nu och det beräknas vara åtgärdat framåt 22 ikväll.

Det är något större fel som ligger utanför vårt nät som påverkar fler operatörer.

Information angående kapitalinsatsen

Föreningen och styrelsens mål är att kostnaden för uppbyggnad och drift av fibernätet, ska vara ekonomiskt gynnsamt för medlemmarna. När all slutredovisning till Länsstyrelsen är klar, kommer styrelsen att se om det är möjligt att återbetala del av insatsen. Sista datumet för slutredovisning är den 31 december 2020. Under hösten 2020 kommer vi att kunna lämna ett preliminärt besked.

Extra föreningsstämma den 24 februari 2019

Kallelse till extra föreningsstämma för Torsö Skärgårdsfiber ekonomiska förening

Söndag den 24 februari klockan 15:00 i Torsö bygdegård

Medlemsregistrering mellan klockan 14:00 – 15:00

Dagordning och övriga handlingar för stämman finns under fliken Dokument/Föreningsstämmor

Driftavbrott 28 september

Avbrottet i fibernätet i helgen lär ha berott på fel/avbrott i matande fibernät (Skanovas eller Telias). Efter omstart blev det även fel på ip-adresser i Skärgårdfibers system. Detta upptäckte Netatonce på lördagskvällen och åtgärdade. Netatonce har efter detta beslutat att utöka övervakning på vårt nät.
Netatonce informerar (kanske inte så lättbegripligt i alla delar):
” Vi har försökt kolla i loggarna om vad som inträffade. Det verkar dock som att omstarten av dem har nollställt detta. Eftersom detta verkar ha hänt efter att vår kundtjänst stängt har vi heller inga felanmälningar på vad symptomen var. En av våra ideer är att stack-funktionen av någon anledning har gjort en timeout, och att stacken av switchar då bytte huvudswitch (vilket vi aldrig råkat ut för innan). Detta måste hanteras av oss i vårt kundsystem för att kunderna ska få IP-adresser igen. Vilket vi såg först Lördagkväll. Vi har efter detta problem byggt ytterligare övervakning av just detta.”